Search by category:
World

Typhoon Jongdari: Japan storm cuts power to thousands

Typhoon Jongdari: Japan storm cuts power to thousands
Typhoon Jongdari: Japan storm cuts power to thousands

Typhoon Jongdari (or “skylark” in Korean) brought torrential(1) rain and winds of up to 180km/h (110mph).

Bão Typhoon Jongdari (Hay là “skylark” ở Hàn Quốc) gây ra mưa và gió giật mạnh lên tới 180km / h (110mph).

It made landfall(2) on the country’s main island, Honshu, at 01:00 (16:00 GMT Saturday) on Sunday.

Cơn bảo này đổ bộ vào đảo chính của Nhật Bản, Honshu, lúc 1h sáng (16h GMT thứ Bảy) vào ngày Chủ Nhật.

Weather officials have since downgraded it to a tropical storm, but warn that heavy rain could trigger landslides.

Các nhà dự báo thời tiết đã hạ cấp độ của nó xuống thành một cơn bão nhiệt đới, nhưng cảnh báo rằng mưa lớn có thể gây ra lở đất.

Japan’s public broadcaster NHK reports that 150,000 homes are without power.

Đài truyền hình công cộng Nhật Bản NHK đưa tin rằng 150.000 gia đình sẽ bị mất điện.

As of midday local time, the storm was moving westwards and tens of thousands had been urged to leave their homes.

Vào giữa trưa giờ địa phương, cơn bão di chuyển về phía tây và hàng chục ngàn người đã được thuyết phục rời khỏi nhà cửa.

Officials say heavy rain could trigger flooding and landslides
Officials say heavy rain could trigger flooding and landslides

On Saturday, evacuation(3) orders were issued to 36,400 people in the western city of Shobara, and 6,300 in the city of Kure.

Ngay hôm thứ bảy, lệnh di tản được ban bố tới 36.400 người ở thành phố phía tây Shobara, và 6.300 người ở thành phố Kure.

“We are afraid that people may not be able to evacuate due to strong wind or floods blocking evacuation routes,” said Hiroshima’s governor, Hidehiko Yuzaki.

“Chúng tôi lo rằng mọi người có thể không di tản được bởi gió mạnh hoặc lũ lụt cản trở các tuyến đường sơ tán,” thống đốc Hiroshima, Hidehiko Yuzaki cho biết.

“I would like people to evacuate in advance so that they can save their lives.”

“Tôi muốn sơ tán mọi người trước để có thể đảm bảo an toàn cho họ.”

Images have shown huge waves crashing on to rocks off the coast south-west of Tokyo, and ferry services have been suspended.

Những hình ảnh đã cho thấy nhiều đợt sóng lớn ập vào những tảng đá trên bờ biển phía tây nam Tokyo, và các dịch vụ qua sông bằng phà đã bị tạm dừng.

Late on Saturday, the rough seas smashed(4) through the window of a hotel restaurant in the tourist town of Atami, injuring five people.

Cuối ngày thứ bảy vừa rồi, những đợt sóng dữ dội đã đánh vào cửa sổ của một nhà hàng khách sạn ở thị trấn du lịch Atami, làm năm người bị thương.

“We didn’t expect this could happen… Waves gushed into the restaurant as the window glass broke but we are grateful that customers followed evacuation instructions,” a hotel employee told AFP.

“Chúng tôi không ngờ điều này có thể xảy ra … Sóng tràn vào nhà hàng khi kính cửa sổ vỡ nhưng chúng tôi rất biết ơn khi khách hàng đã tuân thủ theo hướng dẫn sơ tán”, một nhân viên khách sạn nói với AFP.

Hundreds of flights were also cancelled over the weekend as the storm neared the coast.

Hàng trăm chuyến bay cũng bị hủy bỏ vào cuối tuần khi cơn bão tiến sát bờ biển.

Cars were swept away by high waves sparked by the typhoon
Cars were swept away by high waves sparked by the typhoon

Weather-ravaged

Japan is still reeling from one of its worst flooding disasters in decades earlier this month, which saw more than eight million people ordered to leave their homes. More than 4,000 survivors are still living in temporary shelters.

Nhật Bản vẫn đang còn chao đảo bởi một trong những thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ xảy ra vào đầu tháng này, và hơn tám triệu người đã buộc phải rời khỏi nhà của họ. Hơn 4.000 người thoát nạn vẫn đang sống trong những nơi trú ẩn tạm thời.

The floods were swiftly followed by an unprecedented(5) heatwave which was declared a natural disaster.

Sau lũ lụt là một đợt nắng nóng kỉ lục chưa từng có và được công bố là một thảm họa tự nhiên.

The country is now in the grip of(6) typhoon season, which sees tropical storms barrel across the Pacific throughout the summer months.

Đất nước hiện đang gồng mình trong mùa bão lũ, khi đối mặt với các cơn bão nhiệt đới trên khắp Thái Bình Dương trong suốt những tháng mùa hè.

  1. Torrential (adj): như thác, cuồn cuộn

Sadly, 29 people lost their lives in the floods and landslides caused by the torrential rain.

The torrential rainfall produced by the tropical storm damaged agricultural land and destroyed several hundred homes, while damaging many more.

  1. Landfall (noun): sự đổ bộ, sự cập bến

After a long and gruelling flight, they finally made landfall in Florida.

Shannon Airport in Ireland was the first European landfall for planes flying from North America.

  1. Evacuation (noun): lệnh di tản, lệnh sơ tán

A thousand people were evacuated from their homes following the floods.

The police evacuated the village shortly before the explosion.

  1. Smashed (adj): dữ dội, hung dữ

There’s a smash on the road.

Car smashes into a tree.

  1. Unprecedented (adj): chưa từng có, chưa hề có

She took the unprecedented step of revealing the truth about the situation.

Such an event was unprecedented in the 20th century.

  1. In the grip of+ something: trải qua điều gì đó tồi tệ không kiểm soát được

The whole country is in the grip of a serious recession.

She has been in the grips of pneumonia for nearly a week.

Đọc thêm bài viết cùng chuyên mục tại đây.

Nguồn: Reuters

Post Comment