Search by category:
World

Toddler mauled by dog dies in Australia

Toddler mauled by dog dies in Australia
Toddler mauled by dog dies in Australia

A 14-month-old girl has died after she was attacked by a dog in Australia, police say.

Một bé gái 14 tháng tuổi đã chết sau khi bị một con chó ở Úc tấn công, cảnh sát cho hay.

The toddler was bitten by a German Wirehaired Pointer at a rural property at Neerim Junction, 120km (75 miles) east of Melbourne in the state of Victoria.

Cô bé bị cắn bởi một con chó săn lông xù Đức tại vùng nông thôn Neerim Junction, 120km (75 dặm) về phía đông Melbourne ở bang Victoria.

Police and paramedics were called to the home early Wednesday morning but were unable to save the girl.

Cảnh sát và nhân viên y tế được kêu đến nhà sáng sớm hôm thứ tư tuy nhiên không thể cứu bé gái.

Australian media reported she had been bitten(1) on the face.

Phương tiện truyền thông Úc cho biết cô đã bị cắn vào mặt.

The toddler’s mother had attempted to(2) intervene(3) in the attack but failed to stop the dog, Seven News reported.

Mẹ của bé đã cố gắng can thiệp nhưng không thể cản được con chó, Seven News đưa tin.

The dog has since been seized(4) by council officials, police said.

Con chó này đã bị các nhân viên khống chế, cảnh sát nói.

  1. Bite (verb):cắn, ngoạm

He bit into the apple.

He bites his fingernails.

  1. Attempted to: cố gắng để làm cái gì

She will attempt to beat the world record.

Don’t attempt to do these tricks at home.

  1. Intervene (verb): xen vào, can thiệp

The Central Bank intervened in the currency markets today to try to stabilize the exchange rate.

  1. Seize (verb): bắt, chộp

I seized his arm and made him turn to look at me.

The rebels have seized ten soldiers to use as hostages.

Xem bài viết cùng chuyên mục tại đây.

Post Comment