Search by category:
Politics

Russia Destroyed 27 Tons of Food After Kremlin Ban

Russia Destroyed 27 Tons of Food After Kremlin Ban
An employee bulldozes illegally imported food falling under restrictions in Russia’s Belgorod region, August 6, 2015, in a photo provided by Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance in Belgorod. The country has now destroyed 26,000 tons of products under these restrictions.

Russia has destroyed thousands of tons of foreign food and goods over the past three years, following a controversial decision by the Kremlin to ban numerous Western imports.

Nga đã tiêu hủy hàng ngàn tấn thực phẩm và hàng hóa nước ngoài trong ba năm qua, sau một quyết định gây tranh cãi của điện Kremlin về cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng phương Tây

Western governments moved to punish Russian President Vladimir Putin for his annexation(1) of Crimea in 2014 by placing powerful officials close to him under sanctions.

Chính phủ các nước phương Tây đã trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sát nhập Crimea vào năm 2014 bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt với những quan chức thân cận của Putin.

Moscow hit back by banning imports of many consumer goods from the European Union and the U.S.

Moscow đáp trả bằng cách cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng tiêu dùng từ Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ.

The move has given Russian produce, fish, other meat and dairy a boost(2), but also increased prices and resulted in a surplus of banned goods, sitting under the lock and key of health authorities.

Động thái này đã khiến cho hàng hóa Nga, cá, thịt và sữa nhiều lên, nhưng cũng tăng giá và dẫn đến thặng dư hàng hóa bị cấm, đặt dưới sự kiểm soát và chi phối của cơ quan y tế.

Russia has been destroying the imported goods by the crate-load, seizing 27,000 tons and bulldozing(3) over 26,000 tons of imported goods since 2015, agriculture watchdog Rosselkhoznadzor announced on Monday.

Cơ quan giám sát nông nghiệp Nga (Rosselkhoznadzor) công bố hôm thứ Hai :Nga đã tiêu hủy hàng nhập khẩu bằng cách chất thùng, thu giữ 27.000 tấn và nghiền nát bằng xe ủi hơn 26.000 tấn hàng hóa nhập khẩu kể từ năm 2015.

Over the past year, Rosselkhoznadzor estimates it has destroyed 350 tons of animal products under the import sanctions and 7,500 plant products, in compliance with Putin’s orders.

Trong năm qua, Rosselkhoznadzor ước tính đã phá hủy 350 tấn hàng động vật theo lệnh trừng phạt nhập khẩu và 7.500 hàng thực vật, theo mệnh lệnh của Putin.

Following the first mass destruction of imported goods in 2015, the Russian government faced a major backlash, triggering both mockery online and a petition(4) to reverse the policy, which currently has over half a million signatories.

Sau lần tiêu hủy hàng loạt hàng hóa nhập khẩu lần đầu tiên vào năm 2015, chính phủ Nga đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội, tới từ cả hai phía phản đối trên mạng và một sự kêu gọi để hủy bỏ chính sách, hiện đã có hơn nửa triệu chữ ký.

The current decree signed by Putin will expire at the end of next year, state news agency RIA Novosti reported, when the Kremlin will decide whether or not to renew it.

Lệnh hiện tại được ký bởi Putin sẽ hết hạn vào cuối năm tới, cơ quan thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin, không rõ khi nào điện Kremlin sẽ quyết định liệu có kéo dài nó hay không.

  1. Annexation (noun): sự sát nhập

Annexation of the two parts of the Bronx in 1874 and 1895 gave New York City the last of its five boroughs.

Victory in battle resulted in territorial annexations that remained difficult to govern.

  1. Boost (noun): sự tăng lên, tăng giá

The theatre managed to boost its audiences by cutting ticket prices.

Share prices were boosted by reports of the president’s recovery.

  1. Bulldoze (verb): ép buộc, san phẳng bằng xe ủi đất

The township was bulldozed in the 1950s.

  1. Petition (noun): đơn xin, đơn thỉnh cầu, kiến nghị

I signed a petition against the proposed closure of the local hospital today.

Nguồn: Newsweek

Post Comment